หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ UMAP
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ UMAP

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-15 10:23:18


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ บุคลากร และ นางสาวนุชนารถ เพ็งสุริยา รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ UMAP เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ที่ผ่านมา โดยมีการสาธิตวิธีการทำ "ลูกกวาดไทย" และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล โดยผู้เข้าเยี่ยมชมต่างประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้