หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ > โรงเรียนสาธิต เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"
โรงเรียนสาธิต เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:58:12

โรงเรียนสาธิต เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทา พัสตราภรณ์"

          อาจารย์นฤมล หลายประเสริฐพร บุคลากรต้นแบบในการแต่งกายผ้าไทย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้หันมาสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมค่านิยมด้านการรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

 "สืบสานอนุรักษ์  ประจักษ์ภาพทรงคุณค่า 

พร้อมพรักสวนสุนันทา พัสตราภรณ์เอกลักษณ์ไทย"