หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล > งานประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2021 สวนสุนันทา ติด ๑ ใน ๑๐ “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน”
งานประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2021 สวนสุนันทา ติด ๑ ใน ๑๐ “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:05:42

งานประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2021

สวนสุนันทา ติด ๑ ใน ๑๐ “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน”

          วานนี้ (๑๙ กันยายน ๒๕๖๔) สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้ประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2021 อย่างเป็นทางการ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กไลฟ์ Museum Thailand ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้คว้ามาถึง ๒ รางวัล คือ รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และสืบสาน และ รางวัลดีเด่นด้านการสื่อความหมายและสร้างประสบการณ์ ในสาขา สังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมทั้งกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาตัวเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งคุณภาพของการบริการ และมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ตามแบบสากล

          นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ยังติด ๑ ใน ๑๐ Museum Thailand Popular Vote หรือ พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน จากพิพิธภัณฑ์กว่า ๒๐๐ แห่งทั่วประเทศ สำนักศิลป์ขอขอบพระคุณ ทุกคะแนนโหวต ที่ทำให้พิพิธภัณฑ์ฯ ติด ๑ ใน ๑๐ พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชนในครั้งนี้ด้วย