หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ศิลป์ (Palace Arts) ผ่านกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”
ศิลป์ (Palace Arts) ผ่านกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-02-14 12:02:16

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) ผ่านกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร (ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

#OACSSRU #สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง #พาเหรดงานศิลป์ #PalaceArtsSSRU