หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > ศิลป์ (Palace Arts) ผ่านกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”
ศิลป์ (Palace Arts) ผ่านกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-17 16:19:34

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมด้านอาหารชาววัง เพื่อสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยผ่านงานวรรณศิลป์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานพาเหรดงานศิลป (Palace Arts) ผ่านกิจกรรมการบรรยาย เรื่อง “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา”โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร (ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

ในวันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

#OACSSR#สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย #สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง #พาเหรดงานศิลป์ #PalaceArtsSSRU