หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว
ข่าว

ชมรายการย้อนหลัง "วันใหม่วาไรตี้วันหยุด” : เรียนรู้การทำแกงเทโพและปลาร้าหลน พระกระยาหารโปรดในรัชกาลที่ 5
ชมรายการย้อนหลัง "วันใหม่วาไรตี้วันหยุด” : เรียนรู้การทำแกงเทโพและปลาร้าหลน พระกระยาหารโป ...
2020-11-02 12:57:38
เบื้องหลังการถ่ายทำรายการวันใหม่วาไรตี้วันหยุด
เบื้องหลังการถ่ายทำรายการวันใหม่วาไรตี้วันหยุดเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นายชนะภพ  วั ...
2020-11-02 12:44:19
ตัวแทนผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์
8 ตุลาคม 2563 - อาจารย์อนันตชัย  เอกะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวสุลาวัลย์  พันธ์ศรี หัวหน ...
2020-11-02 11:05:33
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาช่วงบ่ายวานน ...
2020-11-02 10:56:48
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 25628 ตุลาค ...
2020-11-02 10:45:56
ชาวคณะซีมะโด่งจุฬา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ชาวคณะซีมะโด่งจุฬา เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล          10 กันยายน ...
2020-10-07 14:39:48
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์      ...
2020-10-07 14:25:44
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ          29 กันยายน ...
2020-10-07 14:17:58
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี28 กันยายน 2563 สำนักศิลปะแ ...
2020-10-07 14:09:07
ประกาศย้อนหลัง