หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-11-16 11:38:39

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ 

https://forms.gle/H39bmCL6e5Y5Lay17

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (กิจกรรมตามตัวชี้วัดผลประเมินการปฏิบัติราชการ)