หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ “พหุพัสตราภรณ์” Night at the Museum Festival 2023
เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงานนิทรรศการ “พหุพัสตราภรณ์” Night at the Museum Festival 2023

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-12-13 11:35:55

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงานนิทรรศการ “พหุพัสตราภรณ์” ภายใต้งาน Night at the Museum Festival 2023 วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 – 21.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27) โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้1. นิทรรศการ “พหุพัสตราภรณ์” ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเครื่องแต่งกายเจ้านายฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์ ผ่านแพรพรรณที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและแนวคิดของคนไทยในอดีต

วันที่ 15 – 17 ธันวาคม 25662. การแสดงร่วมสมัย “ร่ำ ทับ ขัด จีบ” ถ่ายทอดเรื่องราวการดูแลภูษาของสตรีชาววัง โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ดั่งวลีที่ว่า หอมติดกระดาน

วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566

รอบที่ 1 เวลา 17.00 น. 

รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.3.การแสดงแบบเครื่องแต่งกาย “ราชพัสตราภรณ์”

แฟชั่นโชว์จากภาพถ่ายเครื่องแต่งกายเจ้านายฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์ 

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 19.00 น.


4. เสวนาวิชาการ เรื่อง “แต่งกายชุดไทยกับอาภรณ์งาม” การบรรยายและการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการแต่งกายของชาวไทยให้งดงาม

วิทยากรโดย ครูบิ๊ก พีรมณฑ์ ชมธวัช 

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 15.30 – 17.00 น.

-----------------------------------------------------------

5. ร้านค้าวัฒนธรรม

ลิ้มรสอาหารไทยตำรับโบราณ และเพลิดเพลินกับการเลือกซื้องานฝีมือชาววังจากร้านค้าชุมชน และพันธมิตร ส่วนหนึ่งในการให้บริการวิชาการ

-----------------------------------------------------------

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/YTBhMZC9mjLLmZG6A