หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork
สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 14:10:01

สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook Foodwork