หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนรับชรายการ "เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ" เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD
เชิญชวนรับชรายการ "เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ" เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 13:00:08

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนตรียมรับชมรายการ "เปิดตำนานกับเผ่าทอง ทองเจือ" พาเปิดตำนานเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล พระตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในในอดีต ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง PPTV HD ๓๖ ในวันที่ 18 ธันวาคม นี้