หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-05-16 11:29:02


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ) โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖