หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมพบกับ!! “อิน” Tiktoker ด้านอาหาร และเจ้าของเพจ “กำลังอิน” กับกิจกรรมสุด Exclusive ใน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
เตรียมพบกับ!! “อิน” Tiktoker ด้านอาหาร และเจ้าของเพจ “กำลังอิน” กับกิจกรรมสุด Exclusive ใน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 11:12:39


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ (อิน) Tiktoker ด้านอาหาร และเจ้าของเพจ Facebook อินกำลังอิน เป็นวิทยากรในกิจกรรมฝึกอบรมอาหารชาววัง “ทับทิมลอยแก้ว เครื่องหวานสำนักพระวิมาดาเธอฯ ความแปรเปลี่ยนแห่งรสชาติ” ใน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร ๒๗)

Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/BjEt9tk59uJMHfbaA

หมายเหตุ : 1. ศึกษารายละเอียดและกิจกรรมของโครงการได้จาก Link ดังกล่าว

     2. กรุณารอการตอบกลับยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://www.culture.ssru.ac.th/home 

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/home