หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงทะเบียน ฟรี!!! “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
ลงทะเบียน ฟรี!!! “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-19 14:19:00


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ลงทะเบียน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย” ในระหว่างวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น. พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อาคาร 27) 

Link ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://forms.gle/BjEt9tk59uJMHfbaA

หมายเหตุ : 1. ศึกษารายละเอียดและกิจกรรมของโครงการได้จาก Link ดังกล่าว

                  2. กรุณารอการตอบกลับยืนยันในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากโครงการได้ดำเนินการภายใต้การปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด

สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมได้จากเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : ธนากร ยอดเกตุ

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : http://www.culture.ssru.ac.th/home 

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/home