หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-19 10:18:53

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อ “กฐินพระราชทาน 2565 วัดมัชฌิมาวาส จ.อุดรธานี” เลขที่ 074-7-88019-3พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินและรายละเอียดการร่วมทำบุญได้ที่ link https://forms.gle/ormMrmDRQBdWu6YX9  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕