หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ฯ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย" กับ คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020
สำนักศิลป์ฯ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย" กับ คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-23 12:21:04


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา ภายใต้แนวคิด Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา ในกิจกรรม “Be Smart with Your Heart การสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย” วิทยากรโดย คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020 ในวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่  https://forms.gle/13htFUKqRVGeBsuP6  ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

วณิชยา บุษบงส์ โทร. ๐๘๗ - ๕๐๖๑๔๗๔

Facebook เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา