หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมพบกับ JSSAC Podcast การเสวนาออนไลน์ ช่องทางสนทนาทุกแง่มุมด้านศิลปวัฒนธรรม
เตรียมพบกับ JSSAC Podcast การเสวนาออนไลน์ ช่องทางสนทนาทุกแง่มุมด้านศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-04-18 10:43:23


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอนำเสนอ JSSAC Podcast การเสวนาออนไลน์ ช่องทางสนทนาทุกแง่มุมด้านศิลปวัฒนธรรม โดยนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม มาพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมทุกแขนง ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โปรดติดตามรับฟังเร็ว ๆ นี้

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ