หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯ
ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-12 10:45:47

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯ

วานนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ต้อนรับ คุณนวพร มหารักขกะ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายบริหารความเสี่ยงองค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย, นายทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน พร้อมด้วย นายนรศิ พุกกะมาน ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และพนักงานของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศรร.) ในการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการพระจริยวัตรของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา พระอัครชายาในรัชกาลที่ 5 และ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ซึ่งประกอบด้วย ห้องพระประวัติ , ห้องบรรทม , ห้องพระอัจฉริยภาพ , ห้องทรงพระอักษร , ห้องสรง และ ห้องเครื่องต้น

ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สามารถเข้าชมได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง โดยไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1601216 #OACSSRU2020 #OACMuseum

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม:

https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :

https://ssru.ac.th/home