หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-12 10:58:42

สำนักศิลป์ซ้อมดับเพลิง เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

วานนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) บุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมซ้อมดับเพลิง ตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ชำนาญการจากสถานีดับเพลิงสามเสนให้ความรู้และฝึกซ้อมขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรสามารถรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งจัดเป็นภัยอันตรายร้ายแรงประเภทหนึ่ง ที่ทุกองค์กรควรเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันและระงับเหตุให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

#OACSSRU2020

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :

https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :

https://ssru.ac.th/home