หน้าหลัก > ประกาศ > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > ข้อควรรู้ ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
ข้อควรรู้ ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:35:21

ข้อควรรู้ ก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 


ด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่แพร่ระบาดในประเทศจีน และอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย เชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายโดยการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ
.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอความร่วมมือในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าเยี่ยมชม ดังนี้
.
1.ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดก่อนเข้าพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้
2.หากตรวจพบอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ขอความร่วมมืองดเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้
3.หากไม่พบอาการผิดปกติ แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้
.
เพื่อสุขอนามัยและห่างไกลเชื้อไวรัส
อย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำกันด้วยนะค

#OACSSRU2020

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home