หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > เลื่อนกิจกรรมนิทรรศการ‼‼ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"
เลื่อนกิจกรรมนิทรรศการ‼‼ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-12 11:16:07

เลื่อนกิจกรรมนิทรรศการ‼‼
"ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ในขณะนี้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องใกล้ชิดกับผู้คนจำนวนมาก
.
ดังนั้นจึงใคร่ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมภายในงานนิทรรศการ "ข้าหลวงสวนสุนันทา บรรพชนผู้สืบสานงานศิลป์"
.
ทั้งในส่วนของการนำชมนิทรรศการ ดนตรีในวัง และฝึกอบรมชาววัง ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และเมื่อกำหนดวันเวลาจัดแสดงนิทรรศการครั้งใหม่แล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
.
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับการจัดกิจกรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาโดยตลอด และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฝึกอบรมชาววังและโอนเงินยืนยันสิทธิ์แล้ว ทางสำนักศิลป์ฯ จะเป็นผู้ติดต่อกลับไปโดยตรงทางโทรศัพท์ และ inbox ใน facebook หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 160 1216 ต่อ 18

#OACSSRU2020#OACEvent

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home