หน้าหลัก > ประกาศ > แหล่งความรู้ > สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์และพระโอรส
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์และพระโอรส

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-07 15:46:08

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์และพระโอรส

พระรูปพระวิมาดาเธอฯ ฉายกับพระนัดดา เมื่อปีจอ พ.ศ. ๒๔๖๕
จากซ้ายไปขวา : พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ และ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ ทรงเสกสมรสกับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล ทรงให้กำเนิดพระโอรสด้วยกัน 3 พระองค์ คือ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล (27 พฤศจิกายน 2453 - 5 กุมภาพันธ์ 2538) เสกสมรสกับหม่อมหลวงสร้อยระย้า สนิทวงศ์, บุญล้อม นาตระกูล, ปริม บุนนาค และไฉไล ถาวร มีพระโอรส-ธิดา 6 พระองค์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร (29 เมษายน 2456 - 1 ตุลาคม 2534) เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์กุลปราโมทย์ สวัสดิกุล, สมเชื้อ ชมเสวี, ทองไพ ประยูรโต, ทองแถม ประยูรโต และบัวทอง ไตลังคะ มีพระโอรส-ธิดา 6 พระองค์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ (1 เมษายน 2458 - 2 มกราคม 2541) เสกสมรสกับฟองจันทร์ อินทขัติย์ และอุบล สุฤทธิ์ มีพระโอรส-ธิดา 7 พระองค์