หน้าหลัก > ประกาศ > เกร็ดความรู้ > สงกรานต์ คือ อะไร?
สงกรานต์ คือ อะไร?

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-17 16:17:34

สงกรานต์ คือ อะไร?
ทำไมต้องสงกรานต์?

สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า "ก้าวขึ้น” หรือ "ผ่าน” หรือ "เคลื่อนย้าย” โดยมีนัยความหมายว่า การเข้าสู่ศักราชราศีใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ นั่นเอง ปัจจุบันมีการเปลี่ยนวันปีใหม่ให้เป็นวันที่ 1 มกราคม แล้ว ตั้งแต่สมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในปี พ.ศ. 2483
.
เทศกาลสงกรานต์ ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ มีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจน จนกลายเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงาม มีความมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่จิตใจ ครอบครัวและสังคมเป็นสำคัญ รัฐบาลจึงยังคงกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย