หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประกาศ ยกเลิกกิจกรรม "ธรรมศึกษาภาคฤดูร้อน"
ประกาศ ยกเลิกกิจกรรม "ธรรมศึกษาภาคฤดูร้อน"

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-05-07 15:46:08

ประกาศ ยกเลิกกิจกรรม "ธรรมศึกษาภาคฤดูร้อน"
.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและวัดราชาธิวาสวิหาร ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งต้องมีความใกล้ชิดกับผู้คนจำนวนมาก รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย Social distancing ของรัฐบาล จึงเห็นควรยกเลิกการจัดกิจกรรม “ธรรมศึกษาภาคฤดูร้อน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-29 พฤษภาคม 2563
.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้าร่วมสมัครและสนับสนุนกิจกรรมธรรมศึกษาในครั้งนี้ และหวังว่าจะได้จัดกิจกรรมบุญนี้ในโอกาสต่อไป เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง
.
สำนักฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงอีกครั้ง มา ณ โอกาสนี้