หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-11-03 09:38:53

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 

          โดยการประดิษฐ์กระทงใบตองอย่างชาววัง ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล (อาคาร 27) ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.

.          ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล หน่วยงานที่ท่านสังกัด และเบอร์โทรศัพท์ ผ่านทาง inbox ใน facebook สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (จำนวนจำกัด)