หน้าหลัก > ประกาศ > เกร็ดความรู้ > เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๔.
เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๔.

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-11 11:17:21

เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

พระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ ๔.

          สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๐๓ ภายในพระบรมมหาราชวัง เป็นพระเจ้าลูกเธอในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา โดยได้รับพระราชทานนามว่า พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระองค์ทรงมีพระเชษฐาและพระขนิษฐาร่วมพระมารดาทั้งสิ้น 6 พระองค์ ได้แก่


1. พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย


2. พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์


3. พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์


4. พระองค์เจ้าสว่างวัฒนา


5. พระองค์เจ้าเสาวภาผ่องศรี


6. พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ