หน้าหลัก > ประกาศ > โครงการประจำปี > ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าชมดนตรีในวัง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00-19.00 น.
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าชมดนตรีในวัง ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00-19.00 น.

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:32:01

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าชมดนตรีในวัง

ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00-19.00 น.


ท่านใดที่แอดมินตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อ สามารถแคปภาพหน้าจอแจ้งแอดมินทาง Inbox ได้เลยนะคะ

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าชมดนตรีในวังอย่างท่วมท้นครั้งนี้ด้วยค่ะ

.

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม


1. กิจกรรมดนตรีในวัง เวลา 17.00 - 19.00 น. ณ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

2. หากผู้ร่วมกิจกรรมมาสายเกิน 15 นาที สำนักศิลป์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ลงทะเบียนท่านอื่นแทน

3. สำนักศิลป์ฯ ขอความร่วมมือผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีในวังตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้ เพื่อไม่เป็นการตัดสิทธิ์ผู้อื่น เนื่องจากทุกการลงทะเบียนมีความสำคัญ

4. หากต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้งล่วงหน้า 1 วัน ก่อนวันจัดกิจกรรม มิฉะนั้นทางสำนักศิลป์ฯ ขอระงับสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปในทุกกรณี

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ