หน้าหลัก > ประกาศ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์เผยแพร่งานนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” ผ่านรายการรักเมืองไทย
สำนักศิลป์เผยแพร่งานนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” ผ่านรายการรักเมืองไทย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-26 13:38:29

สำนักศิลป์เผยแพร่งานนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” ผ่านรายการรักเมืองไทย

          เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายชนะภพ  วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ ได้บันทึกเทปรายการรักเมืองไทยของสถานีโทรทัศน์ TNN 2 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน Museum Night 2020 ภายใต้ชื่อนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐– ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล งานนิทรรศการส่งท้ายปีครั้งนี้จะนำเสนอเรื่องราวดอกไม้กับสตรีฝ่ายใน มรดกภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเชื่อในอดีต ผ่านงานนิทรรศการและการสาธิตงานดอกไม้ชาววัง เครื่องหอมดอกไม้สด และการทำอาหารจากดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ รายการรักเมืองไทยกำหนดออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True visions 784) โปรดติดตามชม