หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-12-25 11:55:40

          วานนี้ (๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ฝ่ายความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและยาเสพติด คุณจอห์น ดอว์สัน คุณครองใจ แสงเงิน และคณะวิทยากรให้ความรู้ภัยสื่อสังคมออนไลน์ จากสำนักงานอัยการคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ในโอกาสที่ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ที่ประทับเดิมของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีย์ภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ พระอัครชายาในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งภายในได้จัดแสดงวิถีชีวิตชาววังในอดีต ผ่านนิทรรศการห้องบรรทม ห้องเครื่องต้น ห้องพระจริยวัตร ห้องทรงพระอักษร ห้องทรงพระสำราญ และห้องสรง ทั้งนี้ คุณจอห์น ดอว์สัน และคุณครองใจ  แสงเงิน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับ และกล่าวถึงความประทับใจในการเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา