หน้าหลัก > ประกาศ > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล& ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการเยี่ยมชม เสาร์-อาทิตย์
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล& ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการเยี่ยมชม เสาร์-อาทิตย์

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:31:12

พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล& ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ปิดให้บริการเยี่ยมชม เสาร์-อาทิตย์

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา (COVID - 19) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ดังนั้น จึงใคร่ขอปิดการให้บริการเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลและแหล่งการเรียนรู้ ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ ในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมกันนี้ สำนักศิลปะฯ ยังได้กำหนดมาตการเฝ้าระวัง รวมทั้งดูแลและป้องกันโรคดังกล่าว โดยวางแผนทำความสะอาด และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ภายในพิพิธภัณฑ์และบริเวณโดยรอบ

          แม้ว่าพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลจะปิดให้บริการในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ แต่ท่านสามารถติดตามและรับชมข้อมูล ข่าวสาร เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวเกี่ยวกับสวนสุนันทาได้ทางเพจสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โปรดติดตามชม