หน้าหลัก > ประกาศ > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-27 11:29:14

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
.............................................................

การเขียนภาพแบบมีพื้นฉากหลัง

          เป็นการลงสีฉากหลังโดยการปิดพื้นที่ของสีกระดาษ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้ภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการเชื่อมโยงระหว่างตัวภาพและฉากหลัง ทำให้ภาพเขียนสีน้ำรูปดอกไม้มีความชัดเจน และเป็นการสร้างบรรยากาศของพื้นภาพไปพร้อมกัน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การลงสีฉากหลังด้วยทีแปรง และการสร้างฉากหลังด้วยการจุดสี

ภาพที่ 1
ศิลปิน : เฉลิม
ชื่อผลงาน : ดับปลิวยูอาร์ สมิท
วันที่ : ไม่ปรากฏ

ภาพที่ 2
ศิลปิน : ไม่ปรากฏ
ชื่อผลงาน : ดาวธง
วันที่: 4 มีนาคม พ.ศ. 2463

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ : ชนะภพ วัณณโอฬาร