หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-11-09 10:39:32

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

          ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม

สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ที่เกี่ยวข้องกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย

          รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง และ รายงานความก้าวหน้าเรื่องการเตรียมการพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔