หน้าหลัก > ประกาศ > โครงการประจำปี > ร่วมย้อนอดีตภายใต้บรรยากาศความเป็นวังในตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา
ร่วมย้อนอดีตภายใต้บรรยากาศความเป็นวังในตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:04:45

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตภายใต้บรรยากาศความเป็นวังในตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา ผ่านการฝึกอบรมงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ในกิจกรรม "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอฯ

เครื่องว่าง สำรับชาววังที่ได้รับการปรุงแต่งให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากอาหารสามัญทั่วไป ด้วยเป็นอาหารที่ถูกทำขึ้นถวายพระมหากษัตริย์ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ จึงต้องอาศัยความสามารถของผู้ปรุงแต่งรสชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ผู้กำกับห้องเครื่องสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกในทางการครัว เครื่องว่างของสำนักนี้มีการคิดค้นขึ้นอย่างพิถีพิถัน ตลอดจนสามารถพลิกแพลงเครื่องว่างชนิดใหม่ที่มีความวิจิตร สวยงาม น่ารับประทานอย่างที่สุด

☑รายการฝึกอบรม
ลงทะเบียนกิจกรรมท่านละ 1,200 บาท
พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฝึกอบรมโดย หม่อมหลวงดรุณี จักรพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย
????วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 "สะเต๊ะลือ"
????วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 "แป้งสิบไส้ปลา"
พิเศษ! ทุกท่านที่ฝึกอบรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดไทยในราชสำนัก สตรีนุ่งห่มตามโฉลกสี และบุรุษชุดราชปะแตน พร้อมรับโปสการ์ดและหนังสือภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
????สถานที่ฝึกอบรม
อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (ตำหนักเสด็จพระองค์จุฑา) แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
????ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม
แจ้งรายการที่ต้องการฝึกอบรม ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ มาที่ inbox ใน facebook ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์
https://www.facebook.com/3-%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C-135876243257346/?epa=SEARCH_BOX

#OACSSRU2020#OACEvent#OACMuseum

???? Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

???? Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home