หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จำปาดอง
จำปาดอง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-04-13 10:28:54

จำปาดอง

เป็นการดองดอกไม้ที่มีการทำกันเฉพาะในพระราชวัง เพราะในอดีตดอกจำปาเป็นดอกไม้ชั้นสูงของเหล่าเจ้านายในวัง ฝ่ายในจะใช้ดอกจำปากรองดอกไม้เข้าอุบะ ตุ้งติ้งทำเชิงม่านตะข่ายดอกไม้สด
.
การทำจำปาดองเริ่มเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 โดย เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ 5 ได้นำดอกจำปาที่มีอยู่จำนวนมากในเขตวังหลวง มาจัดเรียงลงโถแก้ว และคัดสรรเฉพาะดอกที่สวยงาม สมบูรณ์ นำมาดองไว้ 1 เดือน เพื่อถวายให้กับสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนารถ เนื่องในงานฉลองวันคล้ายวันประสูติ และด้วยเวลาที่ผ่านไป 1 เดือน รูปทรงสีสันของดองไม้ยังคงเดิม ไม่เน่าเสีย จึงทำให้บรรดาเจ้านายทั้งหลายต่างชื่นชอบ และนิยมดองถวายเป็นพุทธบูชา จำปาดองจึงถือเป็นศาสตร์ชั้นสูง ที่น้อยคนนักจะดองได้นานหลายปีโดยที่ไม่เน่าเสียก่อน
.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสตร์แห่งศิลป์ ให้กลับมีชีวิตอีกครั้ง โดยสามารถร่วมอบรมการทำจำปาดอง


ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.
โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านเครื่องหอมชาววัง
สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-160-1216 ต่อ 14
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น