หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมอบรม "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”
เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมอบรม "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-12 10:18:13

เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมอบรม "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”

 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนอดีตภายใต้บรรยากาศความเป็นวังในตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในสวนสุนันทา ผ่านการฝึกอบรมงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ในกิจกรรม "ศิลปวิทยาการ ศาสตร์ราชสำนัก ตอน เครื่องว่างชาววัง สำนักพระวิมาดาเธอ”
.
ลงทะเบียนกิจกรรมละ 1,200 บาท ฝึกอบรมโดย หม่อมหลวงดรุณี จักรพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย
วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 "สะเต๊ะลือ"
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 "แป้งสิบไส้ปลา"
.
พิเศษ! บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม และทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมแต่งกายชุดไทยในราชสำนัก สตรีนุ่งห่มตามโฉลกสี และบุรุษชุดราชปะแตน พร้อมรับโปสการ์ดและหนังสือภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
....................................................................
สถานที่ฝึกอบรม
อาคารจุฑารัตนาภรณ์ (ตำหนักเสด็จพระองค์จุฑา) แหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 9.00 – 12.00 น.

....................................................................
ขั้นตอนการลงทะเบียนฝึกอบรม
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. กรอกรายละเอียดใบสมัครแล้วส่งมาที่ inbox ใน facebook ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ เพื่อทำการลงทะเบียนรายชื่อ

3. เมื่อได้รับการยืนยันการลงทะเบียนรายชื่อเรียบร้อยแล้ว กรุณาโอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่ inbox ใน facebook ๓ ศิลป์รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองสิทธิ

#OACSSRU2020#OACEvent

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home