หน้าหลัก > ประกาศ > โครงการประจำปี > ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯ
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯ

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:03:08

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพรฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารสายสุทธานภดล โดยมีกำหนดการดังนี้

๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

๑๐.๓๐ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

๑๐.๔๕ น. ถวายภัตตาหารเพล

๑๑.๓๐ น. ถวายจตุปัจจัย เครื่องไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล

๑๒.๐๐ น. เสร็จพิธี

#OACSSRU2020 #OACEvent

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :

https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :

https://ssru.ac.th/home