หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญร่วมอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง “น้ำอบไทย”
ขอเชิญร่วมอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง “น้ำอบไทย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-03-12 10:33:40

ขอเชิญร่วมอบรมงานหัตถศิลป์ชาววัง “น้ำอบไทย”

น้ำอบไทย เป็นหนึ่งในเครื่องหอมโบราณที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน...
แต่เดิมสตรีในราชสำนัก นิยมการอบร่ำผ้าจากเครื่องหอมที่ได้จากยางไม้ เปลือกไม้ นำมาเผาให้เกิดควันอบลงบนผ้า ให้ความหอมจับฝั่งแน่นในเนื้อผ้า แล้วนำดอกไม้ไทยที่มีกลิ่นหอมมาเป็นตัวผสานกลิ่น
เช่นเดียวกับน้ำอบ การคิดค้นนำกลิ่นอบร่ำมาแทรกใส่ในน้ำลอยดอกไม้ ได้แปลงมาจากการอบร่ำผ้าในแบบดั้งเดิม
.
การอบร่ำคือการอบซ้ำซ้อนอยู่หลายครั้ง การอบน้ำด้วยควันกำยานแล้วนำน้ำมาอบดอกไม้หอมอีกครั้ง ก่อนนำมาปรุงแต่งกลิ่นด้วยพิมเสนและชะมดเช็ด เพื่อให้เกิดกลิ่นเฉพาะตัว
.
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูศาสตร์แห่งศิลป์การรังสรรค์เครื่องหอมชาววังให้กลับมีชีวิตอีกครั้ง
โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้ การทำน้ำอบเริ่มจากการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตั้งแต่การทำน้ำอบเปล่า อบร่ำกำยาน ปรุงแป้งร่ำ รวมถึงการสตุชะมดเช็ด เพื่อรักษากลิ่นหอมให้คงทนยาวนาน การปรุงน้ำอบ และการอบร่ำควันเทียน
.
ลงทะเบียนอบรมท่านละ 3,000 บาท
ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
.โดยวิทยากรผู้ชำนาญการด้านเครื่องหอมชาววัง สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-160-1216 ต่อ 14 รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

#OACSSRU2020#OACEvent

Website สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home

Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home