หน้าหลัก > กิจกรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับผลงานตีพิมพ์ “วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดรับผลงานตีพิมพ์“วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา”    &nb ...
31 ม.ค. 65 - 1 ก.พ. 35
สำนักศิลป์สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมเครือข่ายสภาศิลปวัฒนธรรม มรภ.ทั่วประเทศ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยา ...
24 ก.พ. 65 - 23 มี.ค. 67
Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำนิทรรศการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Google Arts &a ...
11 มี.ค. 65 - 28 ก.ค. 82
กิจกรรมย้อนหลัง