หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ > Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!
Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
11 มี.ค. 65 - 28 ก.ค. 82


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำนิทรรศการออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Google Arts & Culture โดยในปีที่ ๒ นี้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับงานใบตองวิถีไทย และได้รับการอนุมัติเผยแพร่เรื่องราว จำนวน ๓ เรื่อง คือ 

๑. The Fine Crafts of Banana Leaves https://artsandculture.google.com/story/qwWR7x0yCyapBQ

๒. Beautiful Food Presentation with Banana Leaf Crafts https://artsandculture.google.com/story/YwVxK4gKIUFDhQ

๓. Crafting Small Jars from Banana Leaves https://artsandculture.google.com/story/BAURCleduDEQDA

ทั้งนี้ สำนักศิลปะฯ ได้จัดเตรียมเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ในหัวข้ออื่น ๆ ต่อไปอีกด้วย ติดตามนิทรรศการออนไลน์ได้ที่ https://artsandculture.google.com/.../suan-sunandha...