หน้าหลัก > กิจกรรม > เกร็ดความรู้ > ๑๕ มีนาคม ๒๓๙๙ – วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
๑๕ มีนาคม ๒๓๙๙ – วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
15 มี.ค. 65 - 20 ก.ค. 75


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๓ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์ ประสูติเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๓๙๘ (นับแบบปัจจุบันตรงกับปีพุทธศักราช ๒๓๙๙)

ในรัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๙ เป็นนายพลตรี ราชองครักษ์ ตำแหน่งปลัดทัพบก ถึงรัชกาลที่ ๖ เลื่อนเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงฯ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๖ เป็นนายพลโท ราชองครักษ์ ผู้บัญชาการกองพล แล้วเลื่อนเป็นจเรพาหนะทหารบก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๖๘ สิริพระชันษา ๗๑ ปี เป็นต้นราชสกุล ศุขสวัสดิ์

แหล่งที่มา - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

ขอบคุณภาพจาก - @KODETAHARN

ออกแบบภาพโดย - นายเอกลักษณ์ สุริยะญาติ