หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สวนสุนันทาร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดงาน The Diplomat Spla ...
2024-04-18 14:39:43
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ...
2024-04-18 14:35:54
สำนักศิลปะฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-04-18 14:11:19
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมงานเสวนา Brainstorm Soft Power (สร้างพายุหมุน ส่งซอฟต์พาวเวอร์ไทย ไปสู่สากล)
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วน ...
2024-04-18 13:59:45
สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความ ...
2024-04-18 13:47:27
สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ครั้งที่ 2
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน The Diplomat S ...
2024-04-18 13:27:14
สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ครั้งที่ 1
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-04-18 12:04:17
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการส ...
2024-04-18 11:41:27
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุ ...
2024-03-20 14:39:50
สำนักศิลป์ฯ ดำเนินงานจัดทำ “พหุพัสตราภรณ์” เตรียมเผยแพร่สู่ Google Arts and Culture เฟส 4
บรรยากาศการถ่ายภาพองค์ความรู้เรื่อง “พหุพัสตราภรณ์” การจำลองการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายในสม ...
2024-03-19 15:36:58
ข่าวย้อนหลัง