หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: ส ...
2024-05-14 16:18:59
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเกาะเหลา แหล่งผลิตกะปิดีเมืองระนอง
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-05-14 15:51:17
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง เก็บข้อมูลอาหารพื้นถิ่น ในโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-05-14 15:45:00
สำนักศิลป์ฯ ประชุมร่วมกับส่วนราชการจังหวัดระนอง ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-05-14 15:30:27
สำนักศิลปะฯ หารือ ผอ. ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ในการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-05-14 15:21:34
สำนักศิลป์ฯ ถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในรายการ Did you know? รู้หรือไม่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอ ...
2024-05-14 14:56:47
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิลปว ...
2024-05-14 13:54:03
สวนสุนันทาร่วมจัดงาน The Diplomat Splash 2024 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดงาน The Diplomat Spla ...
2024-04-18 14:39:43
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ...
2024-04-18 14:35:54
สำนักศิลปะฯ ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-04-18 14:11:19
ข่าวย้อนหลัง