หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
สำนักศิลป์เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯวันนี้ (4 ธันว ...
2022-08-18 16:16:34
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เมื่อวั ...
2022-08-18 16:16:46
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและสรงน้ำพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและสรงน้ำพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ&nbs ...
2022-08-18 16:16:55
สำนักศิลป์ประชุมเข้มพร้อมรับนโยบายผู้บริหาร
สำนักศิลป์ประชุมเข้มพร้อมรับนโยบายผู้บริหาร          สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจ ...
2022-08-18 16:17:16
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมต้อนรับรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ บุคลากรสำนักศิลปะแล ...
2022-08-18 16:17:36
ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open House 2020
ผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมงาน SSRU Open House 2020เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ท ...
2022-08-18 16:18:21
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพลเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 รองศาส ...
2022-08-26 13:37:31
คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพล
คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมมอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร.พีระพลวันนี้ (24 พฤศจิกา ...
2022-08-26 13:37:42
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดิน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโฉนดที่ดิน      ...
2022-08-26 13:38:09
สำนักศิลป์เผยแพร่งานนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” ผ่านรายการรักเมืองไทย
สำนักศิลป์เผยแพร่งานนิทรรศการ “พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว” ผ่านรายการรักเมืองไทย  & ...
2022-08-26 13:38:29
ข่าวย้อนหลัง