หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมปรับแผนงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมปรับแผนงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19      &nbs ...
2022-08-18 13:54:59
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมปรับแผนงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมปรับแผนงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19      &nbs ...
2022-08-18 13:55:13
สำนักศิลป์ ประชุมการดำเนินงาน KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
สำนักศิลป์ ประชุมการดำเนินงาน KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19    &nbs ...
2022-08-18 13:56:02
Scimago Institutions Ranking ในปี 2021
          จากการดำเนินงาน และการผลักดันในทุกมิติ ของอธิการบดี รองศาสตราจารย ...
2022-08-18 13:56:24
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร เตรียมงานกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก ปี ๖๔
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร เตรียมงานกิจกรรมวัฒนธรรมเชิงรุก ปี ๖๔      &nbs ...
2022-08-18 13:56:52
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมผ่านแอปพลิเคชั่น Google Arts and Culture
          ๕ เมษายน ๒๕๖๔  อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิ ...
2022-08-18 13:57:32
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เป็นประธานมอบพวงมาลัยแด่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการรำโนรา
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์เป็นประธานมอบพวงมาลัยแด่ผู้เชี่ยวชาญศิลปะการรำโนรา        & ...
2022-08-18 13:57:43
สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
สำนักศิลป์ประชุมหารือ ปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา          ๑ เมษ ...
2022-08-18 13:59:22
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนการจัดทำวารสารวิชาการ
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนการจัดทำวารสารวิชาการ.          วันพุธท ...
2022-08-18 14:00:15
กิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021”
กิจกรรม “เปิดบ้านสวนสุนันทา Open House Online 2021”        &nbs ...
2022-08-18 14:00:25
ข่าวย้อนหลัง