หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี
โครงการประจำปี

น้อมรำลึก ๑๔๔ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการสักการะพ ...
2024-06-17 11:06:49
ประมวลภาพการประกวดการสร้างสรรค์เมนูใหม่ “แกงส้มเมืองระนอง” เพื่อสร้างเป็นอาหารประจำพื้นถิ่นจังหวัดระนอง
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วันที่สองของการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิ ...
2024-06-14 15:18:08
น้อมรำลึก ๑๔๔ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
น้อมรำลึก ๑๔๔ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีสำนักศิลปะและวัฒน ...
2024-06-13 15:47:40
น้อมรำลึก ๑๔๔ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนา ...
2024-05-14 16:24:17
ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช ...
2023-11-16 11:45:44
“สุนันทารำลึก”ครบรอบ ๑๖๓ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-11-16 11:13:58
๑๖๓ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา ...
2023-10-26 10:24:14
ข่าวย้อนหลัง