หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี
โครงการประจำปี

ชาวสวนสุนันทาอิ่มบุญ ร่วมถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัช ...
2023-11-16 11:45:44
“สุนันทารำลึก”ครบรอบ ๑๖๓ ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2023-11-16 11:13:58
๑๖๓ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ฯ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา ...
2023-10-26 10:24:14
ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำ ...
2023-10-26 10:19:20
ประมวลภาพกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง พระราชนิพนธ์ “เงาะป่า” กับสำนักพระวิมาดาเธอฯ
กิจกรรมในวันสุดท้ายของงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประ ...
2023-09-14 14:51:58
เตรียมพบกับ Google Arts and Culture เฟส ๓ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยภาพเบื้องหลังการดำเนินงาน “สำรับวรรณศิลป์ ...
2023-06-16 14:53:54
สำนักศิลป์สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในเทศก ...
2023-04-11 14:46:57
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัต ...
2023-04-07 14:41:39
OAC x Be Smart with Your Heart EP.5 + Ep.6 สองกิจกรรมสุดท้ายอบรมเสร็จสิ้นแล้ว!
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมอบรม “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” กั ...
2023-05-16 14:00:26
ข่าวย้อนหลัง