หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี
โครงการประจำปี

สำนักศิลป์ฯ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย “Flora Forever” X NAPHON K. BANGKOK
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย “Flora Fore ...
2022-12-14 15:43:31
เตรียมพบกับ กิจกรรม “Be smart with Your Heart” ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี กับสำนักศิลป์ฯ ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธ ...
2023-02-23 11:11:16
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำ ...
2023-02-23 10:14:06
ประมวลภาพกิจกรรม นำชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” และการสาธิต “อาหารชาววัง” ตำรับพระวิมาดาเธอฯ
ประมวลภาพกิจกรรม นำชมนิทรรศการ “พินิจสำรับชาววังสวนสุนันทา” และการสาธิต “อาหารชาวว ...
2022-08-22 13:36:04
สำนักศิลปะฯ เผยแพร่ผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” ลำดับที่ ๓ ฉบับสมบูรณ์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแพร่ผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย  “น้ ...
2022-08-16 11:17:23
สำนักศิลปะฯ สวนสุนันทา ถวายเทียนเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา
อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่อ ...
2022-08-19 14:30:28
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่ณวมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่ณวมถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วัดรา ...
2022-08-19 14:26:54
สำนักศิลปะฯ เผยแพร่ผลงานสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” ลำดับที่ ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแพร่ผลงานการสร้างสื่อสร้างสรรค์  “น้ ...
2022-08-19 14:24:23
สำนักศิลปะฯ เผยแพร่โมชั่นกราฟฟิกประกอบบทเพลง “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” ผ่านการขับร้อง โดย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เผยแพร่ผลงานเพลง “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา&rd ...
2022-08-19 11:26:38
สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วย อา ...
2022-08-16 11:09:45
ข่าวย้อนหลัง