หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน / รางวัล
ผลงาน / รางวัล

ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้ารับโล่รางวัลการคัดเลือกกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้ารับมอ ...
2023-02-22 15:35:35
สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา คว้ารางวัลรองอันดับสองในการประกวดแต่งกายผ้าไทย เทิดพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมประกว ...
2023-02-23 10:05:07
สำนักศิลป์ฯ รับรางวัล Best Practice Award ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได ...
2022-12-15 14:43:32
สำนักศิลปะฯ ชูผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในการเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2022
สำนักศิลปะฯ ชูผลงานนวัตกรรมระดับนานาชาติในการเข้าร่วมประกวด THE Awards Asia 2022      ...
2022-08-17 16:19:03
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรับรางวัลอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูลรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิกา ...
2022-08-18 14:18:19
ผอ. สำนักศิลป์ เข้ารายงานผลรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021 แด่ท่านอธิการบดี
ผอ. สำนักศิลป์ เข้ารายงานผลรางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ Museum Thailand Awards 2021 แด่ท่านอธิการบ ...
2022-06-22 16:01:05
งานประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2021 สวนสุนันทา ติด ๑ ใน ๑๐ “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน”
งานประกาศรางวัล Museum Thailand Awards 2021สวนสุนันทา ติด ๑ ใน ๑๐ “พิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน&rdquo ...
2022-07-11 11:05:42
สำนักศิลป์สวนสุนันทา คว้า ๒ รางวัล พิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี ๖๔
สำนักศิลป์สวนสุนันทา คว้า ๒ รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี ๖๔          พ ...
2022-07-11 11:08:35
สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมเข้าสัมภาษณ์ รอบสุดท้าย!!! ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021
สำนักศิลป์ ประชุมเตรียมเข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย!!! ในการประกวดMuseum Thailand Awards 2021    ...
2022-08-18 11:32:41
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย!!! พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สวนสุนันทา ในการประกวด Museum Thailand Awards 2021
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย!!! พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สวนสุนันทาในการประกวด Museum Thailand Awards 2021& ...
2022-08-18 11:32:54
ข่าวย้อนหลัง