หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่านรายการ Spirit of Asia
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่านรายการ Spirit of Asia        ...
2022-01-14 09:41:03
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมบุคลากร ผลักดันงานวัฒนธรรมเชิงรุก       &nbs ...
2022-01-21 15:16:23
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM เตรียมสร้างรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ Google Arts & Culture
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมประชุมกลุ่ม KM            ในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ...
2022-01-18 10:10:45
ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาออนไลน์
ต้อนรับศักราชใหม่ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาออนไลน์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรา ...
2022-01-14 12:04:01
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถ่ายทอด “โนราสวนสุนันทา” ผ่าน Thai PBS
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมถ่ายทอด “โนราสวนสุนันทา” ผ่าน Thai PBSเนื่อง ...
2022-01-14 11:41:47
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” เชิญ ๓ กูรูดัง ด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย ร่วมตัดสินรางวัล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”เชิญ ๓ กูรูดัง ...
2022-01-14 10:04:37
คณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำสำนักฯ วางแผนเชิงรุกสนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ...
2022-01-14 09:48:58
ข่าวย้อนหลัง