หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว
ข่าว

รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์
รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ นำทีมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาหน่วยงานสำนักศิลป์      ...
2020-10-07 14:25:46
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ          29 กันยายน ...
2020-10-07 14:18:17
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ รุ่นมะฮอกกานี28 กันยายน 2563 สำนักศิลปะแ ...
2020-10-07 14:09:10
คณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา
คณะหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 83 (สจว.83) เยี่ยมชมแหล่งมรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทาวันที่ 29 กัน ...
2020-10-07 13:56:16
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมอบรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์การทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ถือเป็นพันธกิจหลักที่ ...
2020-09-08 16:02:52
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่านรายการ Top of Thai
สำนักศิลป์เผยแพร่อัตลักษณ์สวนสุนันทา ผ่านรายการ Top of Thai รายการ Top of Thai รายการเชิงสารคดี ...
2020-09-08 15:55:13
สำนักศิลป์ร่วมมือวัดพระประโทณเจดีย์ฯ หารือจัดงานกฐินพระราชทาน
สำนักศิลป์ร่วมมือวัดพระประโทณเจดีย์ฯ หารือจัดงานกฐินพระราชทานนางสาวสุลาวัลย์ พันธ์ศรี หัวหน้าสำนักงา ...
2020-09-08 15:35:57
นายกสภาฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทา
นายกสภาฯ นำคณะเข้าเยี่ยมชมมรดกทางวัฒนธรรมของสวนสุนันทารองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิ ...
2020-09-08 14:57:47
จำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลับมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯอัลบั้มจำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลับมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯ
จำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลับมีชีวิต ณ พิพิธภัณฑ์สายสุทธาฯอัลบั้มจำปาดอง ศาสตร์แห่งศิลป์ที่กลั ...
2020-09-08 14:42:25
ข่าวย้อนหลัง