หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

(วันนี้ในอดีต) ๑๒ มกราคม ๒๔๓๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
พระนามเดิม พระองค์เจ้ามัณฑนาภาวดีประสูติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๓๕สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๕ สิริ ...
2023-01-16 10:30:08
(วันนี้ในอดีต) ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐ วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี
วันที่ ๒๘ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจ ...
2023-01-04 15:44:01
วันนี้ในอดีต ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๗ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ประสูติ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๒๘สิ้นพระชนม์ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๗ สิริพระชันษาได้ ๔๐ ปีพระคุณสมบัติพิ ...
2023-01-04 14:45:48
(วันนี้ในอดีต) ๒๐ ธันวาคม ๒๔๒๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
ประสูติ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๒๔สิ้นพระชนม์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ สิริพระชันษาได้ ๕๕ ปีพระคุณสมบัติพิเศษ โ ...
2023-01-04 14:26:09
(วันนี้ในอดีต) ๑๗ ธันวาคม ๒๔๑๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
ประสูติ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๑๕ สิ้นพระชนม์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๗๓ สิริพระชันษาได้ ๕๘ ปี พร ...
2023-01-04 12:49:17
วันนี้ในอดีต ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ประสูติ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๓๔สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ สิริพระชันษาได้ ๙๑ ปีพระคุณสมบัติพ ...
2023-01-04 12:10:00
(วันนี้ในอดีต) ๔ ธันวาคม ๒๔๒๙ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีประสูติ วันที่ ๔ ธันวา ...
2022-12-06 12:36:37
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ วันคล้ายวันอสัญกรรม เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมอาบเกิด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๔อสัญกรรม วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ สิริอายุได้ ๘๐ ปีเจ้าจอมอา ...
2022-12-06 10:17:39
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหน ...
2022-10-19 13:17:52
(วันนี้ในอดีต) ๒๔ กันยายน : วันมหิดล
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเ ...
2022-12-15 15:47:19
ข่าวย้อนหลัง